Reklam Hizmetleri

Reklam Nedir?

Televizyon, gazete, radyo, billboard, dergi, sinema ve internet gibi mecralar aracılığıyla  çeşitli ürün ve hizmetlerin hedef alınmış kitlelere ve tüketicilere belirli bir ücret alınarak tanıtılmasıdır.Bu işin ana unsurları;

  • Bir ücret karşılığında yapılması,
  • Tanıtım yaptıran firmalarınn belli olması,
  • Ürün ya da hizmetlerin tanıtımı yapılırken, geniş hedef kitlelere ve tüketicilere hitap eden görsel işitsel ve yazılı medya araçlarının kullanılmasıdır.

Reklam tüketicilere mal ürün ve hizmetler ve bunların kullanımı hakkında ürünlerin nereden, nasıl, hangi fiyatlara alınabileceğı hakkında bilgi verir, tüketicilere doğru mal ve ürünü almaları için yol gösterir. İşletmelerin Pazar payını arttırmasında, marka değerlerinin yükselmesinde, yeni üretim politikalarının tesbitinde ve yatırımlarının yönlendirilmesinde önemli bir yardımcı unsurudur.

Başka bir tanımla reklam; Bir ürün veya hizmete ilişkin bir mesajı çeşitli medya yöntemleri ile, hedef kitlelere tanıtmak için yapılan planlama ve eylemlerin tümüdür.

Tanıtım, yaratıcılık, yeni fikirler ve stratejiler gerektiren bir uygulama sanatıdır.